pijl

Tarieven

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.


Verdoving

 Code M/T Prestaties Tarief
 A10  Geleidings- en/of infiltratie verdoving €13,81
 A15  Oppervlakte verdoving €7,18
 A20  Behandeling onder algehele narcose "

 

Verdoving door middel van een roesje

 Code M/T Prestaties Tarief
 B10  Introductie roesje (lachgassedatie) € 27,63
 B11  Toediening roesje (lachgassedatie) € 27,63
 B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,22

 

Consultatie en diagnostiek

 Code M/T Prestaties Tarief
 C11  Periodieke controle € 21,00
 C13  Probleemgericht consult € 21,00
 C22  Schriftelijke medische anamnese € 21,00
 C28  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46
 C29  Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63
 C65  Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 55,26
 C80  Mondzorg aan huis € 16,58
 C84  Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44,21
 C85  Weekendbehandeling € 21,00
 C86  Avondbehandeling € 21,00
 C87  Nachtbehandeling

 

Wortelkanaalbehandelingen

 
 Code M/T Prestaties Tarief
 E01  Wortelkanaalbehandeling consult € 21,00
 E02  Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,68
 E03  Consult na tandheelkundig ongeval € 30,39
 E04  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,02
 E13  Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99,46
 E14  Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 143,67
 E16  Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 187,87
 E17  Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 232,08
 E19  Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16,58
 E31  Snij-/ hoektand € 110,51
 E32  Premolaar € 154,72
 E33  Molaar € 198,93
 E34  Aanbrengen retrograde vulling € 22,10
 E36  Het trekken van een element met re-implantatie € 77,36
 E37  Kijkoperatie € 66,31
 E40  Directe pulpa-overkapping € 27,63
 E42  Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,05
 E43  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,10
 E44  Verwijderen spalk € 5,53
 E45  Aanbrengen rubberdam € 11,05
 E51  Verwijderen van kroon of brug € 33,15
 E52  Moeilijke wortelkanaalopening € 27,63
 E53  Verwijderen van wortelstift € 38,68
 E54  Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,63
 E55  Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,63
 E56  Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38,68
 E57  Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,63
 E60  Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,21
 E61  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,36
 E62  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,73
 E63  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 41,44
 E64  Afsluiting van open wortelpunt € 44,21
 E66  Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44,21
 E77  Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55,26
 E78  Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,63
 E85  Elektronische lengtebepaling € 13,81
 E86  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 74,60
 E87  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 55,26
 E90  Inwendig bleken, eerste zitting € 44,21
 E95  Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,58
 E97  Uitwendig bleken per kaak € 69,07
 E98
  Materialen voor thuisbleken € 69,07
    

 

Kaakgewrichtbehandelingen